സൗദിയിൽ സ്ബസിഡി നിർത്തലാക്കുന്നു;വിദേശികളുടെ ജീവിതച്ചെലവ്‌ ഉയരും

ജിദ്ദ: അടുത്ത മാസം മുതൽ
എണ്ണ , വൈദ്യുതി എന്നിവക്കുള്ള സബ്സിഡി ഘട്ടം ഘട്ടമായി
എടുത്ത്‌ കളയാൻ സൗദി മന്ത്രി സഭ തീരുമാനിച്ചതോടെ വിദേശികളുടെ ജീവിതച്ചെലവിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവുണ്ടാകും.
എന്നാൽ സൗദി കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ സിറ്റിസൺ അക്കൗണ്ട്‌ പദ്ധതി വഴി നേരിട്ട് ധന സഹായം നൽകുന്നതിനാൽ സബ്സിഡി എടുത്ത്‌ കളയുംബോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന സാംബത്തിക ഭാരം താഴ്‌ന്ന വരുമാനക്കാരായ സൗദികളെ ബാധിക്കില്ല.

സൗദി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വരുമാനവും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവുമെല്ലാം പരിഗണിച്ച്‌ നിശ്ചയിക്കുന്ന സബ്സിഡി ഡിസംബർ നാലാം വാരം മുതൽ വിതരണം ചെയ്ത്‌ തുടങ്ങും.ജനുവരി മുതൽ എല്ലാ പത്താം തീയതിയും അർഹരായ സൗദി പൗരന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ധന സഹായമെത്തും.

ജനുവരി മുതൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, വിമാന ഇന്ധനം എന്നിവയുടെയും വൈദ്യുതി നിരക്കും വർദ്ധിക്കും.

എണ്ണ വിലയിലും വൈദ്യുതി നിരക്കിലുമുണ്ടാകുന്ന വില വർദ്ധനവും ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാകുന്ന വാറ്റും സ്വാഭാവികമായും ജീവിതച്ചെലവ്‌ വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഇടത്തരം വരുമാനക്കാരായ സൗദികൾക്ക്‌ ഗവൺമന്റ്‌ നൽകുന്ന സഹായ ധനം വില വർദ്ധനവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുംബോൾ വിദേശികൾക്ക്‌ വില വർദ്ധവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പൊതുബജറ്റ്‌ ഡിസംബർ 19 നാണു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌.ബജറ്റ്‌ വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കും.

About Jihadudheen Areekkadan

View all posts by Jihadudheen Areekkadan →

Leave a Reply

Your email address will not be published.